Result - Admit Card

    • Maharashtra Subordinate Services Non-Gazetted, Group-B Preliminary Examination 2019 Result


    • Mahagenco : जाहिरात क्र. ११(Sep)/२०१७ अंतर्गत निम्नस्तर लिपिक (लेखा) व निम्नस्तर लिपिक (मांस) पदासाठीची कागदपत्रे जमा करण्यासाठी १:१ प्रमाणातील गुणानुक्रमे यादी. संदर्भ :- महानिर्मिती जाहिरात क्र.११(Sep)/२०१७ click here

    back to top